Vyberte jazyk:

Rychlý kontakt

sales@iwogroup.eu

ivan.voboril

+420 602 558 254

Společnost Iwo Group s.r.o. zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje, které jsou jí poskytovány zákazníky:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Fakturační údaje

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování a pro odbavení objednávek na našem e-shopu, pokud mezi naší společností a koncovým zákazníkem dojde k uzavření kupní smlouvy. Takovéto zpracování osobních údajů umožňuje Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, kdy zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Ke zpracování osobních údajů není nutný výslovný souhlas subjektů údajů – zákazníků. Naše společnost získává osobní údaje na základě informace zákazníků, některé údaje zadává zákazník jakožto subjekt údajů sám přímo do aplikace na našem e-shopu.

Společnost Iwo Group s.r.o. jakožto správce osobních údajů uchovává a zpracovává osobní údaje za uvedeným účelem po dobu deseti let od finálního kroku plnění smlouvy, přičemž toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (případné budoucí uplatnění a obrana práv a povinností smluvních stran) a pro účely oprávněných zájmů správce (evidence smlouvy).

Společnost Iwo Group s.r.o. se zavazuje uchovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž přijde při jejich zpracování do styku, v případě, že by osobní údaje zpracovával jiný subjekt, společnost Iwo Group s.r.o. zaváže takového zpracovatele (například kurýrní služby) ke stejné mlčenlivosti. Veškeré osobní údaje jsou ukládány pouze do zabezpečené databáze, přičemž při každém dalším nákupu zákazník nemusí vyplňovat údaje znovu, postačí, pokud zadá přístupové jméno a heslo. Systém naší společnosti zásadně neshromažďuje platební údaje typu číslo platební karty, číslo účtu apod. Tyto údaje poskytuje klient zabezpečeně provozovateli platebního rozhraní.

Společnost Iwo Group s.r.o. prohlašuje, že poskytuje v souladu s Článkem 24 Nařízení  dostatečné záruky, aby zpracování osobních údajů subjektů údajů splňovalo požadavky Nařízení a byla zajištěna ochrana práv zákazníků. Společnost Iwo Group s.r.o. zavedla vhodná technická a organizační opatření, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Společnost Iwo Group s.r.o. dále prohlašuje, že neposkytne osobní údaje zákazníků k marketingovým a podobným účelům.

Společnost Iwo Group s.r.o. jakožto provozovatel webových stránek www.iwogroup.cz užívá na této webové stránce soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Sběr cookies za výše uvedeným účelem může být považováno za zpracování osobních údajů, k tomuto zpracování má společnost Iwo Group s.r.o. zákonný důvod – oprávněný zájem. Webové stránky lze používat i v režimu bez využití sběru cookies, v takovém případě však nelze zaručit plnou funkčnost webových stránek.

Zákazníci naší společnosti mají právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu naší splečnosti, požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zákazníků zpracováváme. Dále mají zákazníci naší společnosti právo na aktualizaci nebo opravu osobních údajů, dále na jejich výmaz, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy naší společnosti.


Copyright © 2012 - 2024 VESSA investment s.r.o.        Všechna práva vyhrazena